COOKIES, AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat constitueix juntament amb les Condicions d’ús del web i la Política de Cookies el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.camping-riudarenes.com. La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que Càmping Riudarenes.SL dóna a les seves dades de caràcter personal com a usuari del lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.camping-riudarenes.com passi a tenir la condició d’usuari d’aquesta web (en endavant, el “usuari”). El present lloc web és titularitat de la companyia Càmping Riudarenes.SL. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis en el Lloc Web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin nous criteris de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, Càmping Riudarenes.SL. es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa i recomana llegir detingudament la política de privacitat sempre que s’hi accedeixi al Lloc Web.

CONFIDENCIALITAT

Càmping Riudarenes es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

SEGURETAT DE LES DADES

Càmping Riudarenes garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament RD 1720/2007.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la vostra disposició la sigüent informació:

El Responsable del tractament de les seves dades es Càmping Riudarenes, SL, con CIF: B61138640 y domicili a Riudarenes, Barri La Riera, s/n – CP 17421. L’informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti amb la finalitat de contestar la seva sol·licitut d’ informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que vostè  soliciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. L’informem que vostè te dret a accedir a les seves dades personales, así com a solicitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, solicitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necesaries pel motiu que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podra oposar-se o sol·licitar la limitación del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l’ ejercicio o la defensa de posibles reclamacions.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Càmping Riudarenes empra cookies pròpies i de tercers: Google analytics i Youtube que tenen com a finalitat realitzar anàlisis d’ús i de mesurament del lloc web per millorar els serveis.

COMUNICACIONS

Per efectuar qualsevol notificació en relació amb el present contracte, Càmping Riudarenes designa expressament com a domicili el que figura en el present text i l’usuari designa expressament com a domicili el que figuri en el formulari de sol·licitud. Per dur a terme la contractació, s’obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l’adreça de correu electrònic (e-mail) proporcionada per a les comunicacions amb Càmping Riudarenes, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent (encara que no l’ únic). En general l’usuari es compromet i obliga a tenir actualitzats de manera permanent les seves dades personals i de contacte; i comunicarà, de forma fefaent, qualsevol canvi. La manca d’aquesta comunicació implica que es consideraran vàlides les notificacions efectuades en la direcció que constava en el formulari.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta la resta de condicions generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es desenvolupen, s’aplica la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts. El mer fet de la utilització dels serveis aquest lloc web pressuposa l’acceptació expressa d’aquesta acceptació de la jurisdicció espanyola. Així mateix, i amb l’excepció del que s’expressa en el paràgraf següent, les parts que intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d’altres textos que pogués haver-hi en el lloc web, es resoldran definitivament mitjançant submissió als jutjats i tribunals amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent. El paràgraf anterior no s’aplicarà en cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries), en aquest cas, (i per a un conflicte relacionat i emparat per la Llei) s’aplicaria preferent el lloc designat en aquesta legislació.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...